แจ้งย้ายที่ทำการ ททท. สนง.เชียงใหม่

ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง จะทำการก่อสร้างที่ทำการใหม่บนที่ตั้งเดิม เลขที่ 105/1 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้มาติดต่อ และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกมากขึ้น โดยจะย้ายไปยังที่ทำการชั่วคราวเลขที่ 164/94-95 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ 053-276140, 053-276141 โทรสาร 053-276143, 053276144 email address: tatchmai@tat.or.th   ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

Related Posts