หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เตรียมเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว

Credit ภาพจาก Wikipedia
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เตรียมเปิดอย่างเป็นทางการ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิด ในเดือนมกราคม 2556
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เริ่มจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติขึ้นในประเทศไทย ในปี 2547 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบงานทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศ มีการผลักดันและนำเสนอโครงการก่อสร้างหอดูดาว และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับไว้เป็นโครงการในพระราชดำริ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการหอดูดาวแห่งชาติและโครงการหอดูดาวภูมิภาคเพื่อประชาชนอีก 5 แห่ง ทรงพระราชดำริว่าดาราศาสตร์น่าจะเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่ใช้นำสังคม ของประเทศให้ก้าวหน้าสู่ความเป็นสังคมแห่งความรู้ได้ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานชื่อหอดูดาวฯว่า “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา” ตั้งอยู่ ณ บริเวณสถานีทวนสัญญาณ ทีโอที (กม.44.4) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,457 เมตร เป็นพื้นที่ที่มีภูมิประเทศและทัศนวิสัยที่เหมาะสมต่อการศึกษาและสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์
ภายในได้ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 เมตร พร้อมระบบโดมอัตโนมัติซึ่งนับเป็นกล้องโทรทรรศน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหอดูดาวที่มีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีความทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ยังจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ ณ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.31) เพื่อให้เป็นแหล่งบริการข้อมูลและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ รวมทั้งเป็นศูนย์ควบคุมการทำงานและโรงซ่อมบำรุงรักษากล้องโทรทรรศน์ของหอดูดาวด้วย โดย ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เตรียมจัดกิจกรรมดูฝนดาวตกเจมินิดส์ ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2555 ณ ยอดดอยอินทนนท์ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ในเดือนมกราคม 2556
ที่มา http://region3.prd.go.th/

Related Posts