รวม Event เชียงใหม่น่าไปเช็คอินประจำสัปดาห์

1. “แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา” ในโซนท่องเที่ยว “Lanna Expo Caravan” ภายในงาน “Lanna Expo 2017”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน “แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา” ในโซนท่องเที่ยว “Lanna Expo Caravan” ภายในงาน “Lanna Expo 2017” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” เพื่อเชื่อมโยงและขยายมูลค่าการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการ ในกลุ่มจังหวัด และส่งเสริมสนับสนุนวงจรด้านการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

พบกับการจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และที่ขาดไม่ได้ การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมรับชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำมากมาย ตลอดทั้ง 10 วัน เวลา 18.30 น. ♩♪♫♬

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก
Facebook : facebook.com/LANNAEXPO2017

พิกัด : ณ อาคาร SME โซน E ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
เวลาเปิด-ปิด : วันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 
Link : www.facebook.com/ZAPAEventatCNX%20/photos/


2. “การประชุมบริการสุขภาพนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10” (The 10th Chiang Mai International Health Conference 2017)

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ จัดงาน “การประชุมบริการสุขภาพนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10” (The 10th Chiang Mai International Health Conference 2017) เน้น “การมีส่วนร่วมทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองสุขภาพยั่งยืน วิถีพอเพียง” (Chiang Mai Sustainable Wellness City) ภายในงาน “Lanna Expo 2017” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง”

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีธุรกิจบริการสุขภาพและผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ปีละ หลายพันล้านบาท จังหวัดเชียงใหม่จึงส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน การผลิต การให้บริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับธุรกิจบริการสุขภาพ ของจังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น HEALTH HUB ในภูมิภาค

การประชุมธุรกิจสุขภาพนานาชาติครั้งที่ 10 วันที่ 23 – 24 มิถุนายน นี้ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า และบริการสุขภาพให้เข้าสู่มาตรฐานสากล พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่นคงทางการตลาด และเพิ่มมูลค่าการค้าบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก
Facebook : facebook.com/LANNAEXPO2017

พิกัด : ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
เวลาเปิด-ปิด : วันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 
Link : www.facebook.com/ZAPAEventatCNX%20/photos/


3. “Lanna Culture Ethnic” ในงาน “Lanna Expo 2017” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง”

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) ขอเชิญร่วมกิจกรรม “Lanna Culture Ethnic” ในงาน “Lanna Expo 2017” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยและดูแลกลุ่มชาติพันธุ์มาโดยตลอดเมื่อครั้งยังทรงพระชนม์ชีพ โดยได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง และอีกหลายโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นตราบจนทุกวันนี้

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์กว่า 20 กลุ่มของ ภาคเหนือตอนบนหนึ่ง อันได้แก่ ไทใหญ่ ไทลื้อ กะเหรี่ยง ม้ง ลีซู ไทยยอง ดาราอั้ง ไทยวนมอญ ลัวะ อิ่วเมี่ยน และ อาข่า เป็นต้น โดยจะจัดเป็นพื้นที่จำลองของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ การสาธิตงานฝีมือหัตถกรรมตามภูมิปัญญาดั้งเดิม การแสดงทางวัฒนธรรมประจำเผ่า การแสดงแฟชั่น เครื่องแต่งกาย อาหารชาติพันธุ์สร้างสรรค์คุณภาพ ที่หาทานได้ยาก รวมถึงการเสวนาเรื่องผ้าและอาหารชาติพันธุ์ เพื่อให้มีการบ่มเพาะต่อยอด สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป นอกจากนั้นแล้วยังจะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในฐานะกษัตริย์นักพัฒนา ผู้เปรียบประดุจผู้ให้ชีวิตใหม่แก่กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยอีกด้วย

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น.


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก
Facebook : facebook.com/LANNAEXPO2017

พิกัด : ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
เวลาเปิด-ปิด : วันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 
Link : www.facebook.com/ZAPAEventatCNX%20/photos/


4. “ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่า” ภายในงาน “Lanna Expo 2017” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เที่ยวงาน “ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่า” ภายในงาน “Lanna Expo 2017” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง”

พบกับ อัตลักษณ์ความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าที่สวยงาม นิทรรศการ วิถีชีวิตชาติพันธุ์ การแสดงและการสาธิตที่หาชมได้ยากยิ่ง อาทิ เช่น การทอผ้ากี่เอว ของชาวกะเหรี่ยง การทำผลิตภัณฑ์เครื่องเงินม้ง การสาธิตสอนทำอาหารเพื่อคนรักสุขภาพของชาวไตลื้อ ตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงโชว์เต็น ลาวกระทบไม้ โดยชาวกะเหรี่ยง การฟ้อนลวงข่วงไตลื้อ การฟ้อนระบำม้ง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก
Facebook : facebook.com/LANNAEXPO2017

พิกัด : ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
เวลาเปิด-ปิด : วันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 
Link : www.facebook.com/ZAPAEventatCNX%20/photos/


5. “OTOP Lanna Expo 2017” ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อวิถีพอเพียง”

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน “OTOP Lanna Expo 2017” ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อวิถีพอเพียง” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนผลักดันสินค้าและบริการต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้ก้าวไกลไปยังเวทีโลกและยั่งยืนต่อไป

พบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 การแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆรวมทั้งหมด 11 โซนได้แก่ โซนโครงการในพระราชดำริ โซนการศึกษา โซนเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูป โซนหัตถกรรมและ OTOP โซนท่องเที่ยว โซนธุรกิจบริการสุขภาพ โซน Lanna 4.0 โซน International โซนประชุมและสัมมนา โซนหารและเครื่องดื่ม และโซนวัฒนธรรม

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก
Facebook : facebook.com/LANNAEXPO2017

พิกัด : ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
เวลาเปิด-ปิด : วันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 
Link : www.facebook.com/ZAPAEventatCNX%20/photos/


6. “ท่องเที่ยววิถีชีวิตดั้งเดิม ชุมชนวัดศรีสุพรรณ” ภายในงาน “Lanna Expo 2017”

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญเที่ยวงาน “ท่องเที่ยววิถีชีวิตดั้งเดิม ชุมชนวัดศรีสุพรรณ” ภายในงาน “Lanna Expo 2017” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” ชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (Wat Srisuphan Model)


พบกับการย้อนรอยอดีตอาณาจักรล้านนา แหล่งผลิตเครื่องเงินที่เป็นชุมชนวัฒนธรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ของเมืองเชียงใหม่ มากกว่า 700 ปี การสัมผัส วิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้าน การจำหน่ายศิลปหัตถกรรมเครื่องเงิน กว่า 40 ร้านค้า นิทรรศการประวัติศาสตร์ย้อนรอยอารยธรรมล้านนา “วัดศรีสุพรรณ” การแสดงศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และการผลิตพวงกุญแจดุนลายด้วยฝีมือตนเอง

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก
Facebook : facebook.com/LANNAEXPO2017

พิกัด : ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
เวลาเปิด-ปิด : วันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 
Link : www.facebook.com/ZAPAEventatCNX%20/photos/


7. เชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2 (Chiang Mai Book Fair 2017)

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ได้นำงานดีๆ เดินทางมาพบปะทุกท่านถึงเชียงใหม่แล้ว  ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. พบกับร้านหนังสือมากมายกว่า 200 สำนักพิมพ์ที่พร้อมใจกันนำหนังสือดี มีคุณภาพมาให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ได้เลือกสรรไปอ่านกันอย่างจุใจ พร้อมทั้งพบปะนักเขียนในดวงใจ และกิจกรรมดีๆอีกมากมายตลอดทั้งงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/Chiang-Mai-Book-Fair-225986611109006/

พิกัด : ณ ชั้น 1 เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
เวลาเปิด-ปิด : 24 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น.
Link : www.painaidii.com/event/


8. Workshop “ระบบบริหารจัดการร้านอาหารแบบครบวงจร”
โดยวิทยากร คุณปรานต์ สุนนทะนาม Foodstory Marketing

เนื่องจาก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลภาคเหนือเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและหัตถกรรม (Lanna Digital Craft and Tourism) ภายใต้โครงการศูนย์บริการเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (Lanna Digital Economy) ซึ่งภายใต้กิจกรรมดังกล่าว ได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของจังหวัด โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ในสถานประกอบการ ซึ่งทางวิทยาลัยฯ มีความประสงค์ขอเรียนเชิญสถานประกอบการของท่านเข้าร่วม Workshop ครั้งที่ 11 โดย เรื่อง “ระบบบริหารจัดการร้านอาหารแบบครบวงจร” โดยวิทยากร คุณปรานต์ สุนนทะนาม Foodstory Marketing

พิกัด : ณ ห้องประชุม Innovative Village 
เวลาเปิด-ปิด : วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น.
Link : www.facebook.com/InnovativeVillageCNX/photos/


9. Stamp at Warmupcafe Chiangmai

ร้านดังของเชียงใหม่อย่าง Warmupcafe ที่ถนนนิมมานขอเชิญมาคอนเสิรต์กับนักร้องเสียงดีอย่าง สแตมป์ อภิวัชร์ เข้างานฟรี! สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองโต๊ะโทร: 053-400-677

พิกัด : Warmupcafe Chiangmai
เวลาเปิด-ปิด : วันที่ 27 มิถุนายน 2017
Link : www.siam2nite.com/th/chiangmai/events/


10. LEO Sound Show

เตรียมตัวมันส์ไปกับดีเจ Dolla สาวสวย ในงาน LEO Sound Show เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ – 27 มิ.ย. แล้วเจอกันที่ Promenada Chiang Mai

พิกัด : Promenada Chiang Mai
เวลาเปิด-ปิด : วันที่ 23-27 มิถุนายน 2017
Link : www.facebook.com/promenadachiangmai/photos/

Relate Posts :