เทศบาลนครเชียงใหม่

กำหนดการจัดงาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ๒๕๕๗

เทศบาลนครเชียงใหม่เชิญทุกท่านร่วมงาน "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗" ทั่วทุกส่วนของเมืองเชียงใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. จนถึงวันที่ 17 เม.ย. ตามวันและเวลาข้างล่างนี้

งานมหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ 25 ภายใต้แนวคิดเตรียมพร้อมสู่AEC

ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,จังหวัดเชียงใหม่  เทศบาลนครเชียงใหม่, องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต  จัดงาน “มหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ 25” (25th Chiangmai Food Festival) ภายใต้แนวคิด“เที่ยวชมนิทรรศการ...ชิมอาหารอาเซียน