สวดมนต์ข้ามปี

เชียงใหม่ เตรียมจัดงาน บำเพ็ญกุศลข้ามปี ทำความดีข้าม พ.ศ.

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน บำเพ็ญกุศลข้ามปี ทำความดีข้าม พ.ศ.กว่า 50 วัดในจังหวัดเชียงใหม่ โดยอำเภอสารภี เตรียมจัดกิจกรรม จุดเทียน 84,000 เล่ม ส่งท้ายปีพุทธชยันตี ทำความดีข้าม พ.ศ. 

สถานที่สวดมนต์ข้ามปี เชียงใหม่ 2556

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคล รับพรปีใหม่ ทำความดีส่งท้ายปีเก่า 2555 ต้อนรับปีใหม่ 2556 โดยมีสถานที่จัดกิจกรรมดังนี้

สถานที่จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555-2556

 

การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555-2556 

 

การจัดเทศกาล งาน ประเพณี

 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 1 ธันวาคม 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556