วัฒนธรรมมุสลิม

ย่านการค้าพาณิชย์ บ้านฮ่อ ถนนฮาลาล เชียงใหม่

     สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่, พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชม ชิม ช๊อป สินค้าฮาลาล และชมศิลปวัฒนธรรมมุสลิมในงาน ย่านการค้าพาณิชย์ ถนนฮาลาล (Halal Street) จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ ถนนเจริญประเทศ ซอย 1 โดยมีกำหนดการดังนี้

 

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555